Psychoterapie, Psychologie a speciální pedagogika Nymburk

PhDr. Karla Zradičková Šafránková

Psychoterapeut - Psycholog - Speciální pedagog

Není malých problémů. Každý člověk sám nejlépe ví, jak náročná je situace, ve které se právě nalézá. Podstatou psychoterapie je pomoci pochopit a společně s klientem pracovat na změně. Víra, která mne vede, je naděje v člověka a jeho schopnost samouzdravení.

O mně

Vzdělání

 • Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta – obor Psychologie a speciální pedagogika – Mgr.
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Psychologie – PhDr.
 • SOS centrum Diakonie – Výcvik v telefonické krizové intervenci
 • Občanské sdružení Modrá linka
 • Remedium Praha – kurz Základní krizová intervence
 • Kurz Percepční a motorická oslabení ve školní praxi - Mgr.Pavla Bubeníčková
 • Vzdělávací institut DVPP PaedDr. Zdeňka Janhubová - Kurz Stimulační program pro děti s odloženou školní docházkou Maxík
 • Kurz Prevence specifických vývojových poruch učení v předškolním věku – program HYPO
 • Kurz Rodina v procesu změny (integrující přístup v rodinné terapii I-III
 • Instituce VVAA – Vzdělávání v artefiletice a areterapii – Dvouletý akreditovaný arteterapeutický kurz Bc. Miroslava Huptycha
 • Držitel licence pro práci s autorskou sadou „Projektivní koláže Miroslava Huptycha“
 • Kurz NÚV – Svalová progresivní relaxace
 • Množství kurzů zaměřených na diagnostiku vývojových poruch učení, chování a grafomotoriky
 • Systemický psychoterapeutický výcvik „Umění terapie“ v GI institutu (akreditovaný výcvik schválen pro průpravu pro výkon psychoterapie ve zdravotnictví, certifikace u České asociace pro psychoterapii, uznán společností rodinných a systemických terapeutů SOFT).

Praxe

 • Od roku 2006 do roku 2021 jsem byla zaměstnána v pedagogicko-psychologické poradně Nymburk, kde jsem se věnovala dětem, dospívajícím i podpoře rodinných systémů.
 • Vedla jsem arteterapeutické skupiny v základních školách Komenského Nymburk a ZŠ Rožďalovice v roce 2014/2015.
 • V letech 2011-2015 jsem spolupracovala s MC Milovice, kde jsem vedla besedy pro děti.
 • Věnuji se přednáškové a lektorské činnosti zaměřené na problematiku grafomotoriky u dětí.
 • V současné době pracuji v Centru rodinného poradenství Semiramis Nymburk.

Služby

Psychoterapeutické služby

Mezi námi lidmi je stále často hluboce zakořeněný názor, že vyhledat pomoc či podporu psychologa je důkazem slabošství či neschopnosti řídit svůj život. Často dlouho zvažujeme, zda přijít na psychoterapii s tím či oním problémem. Podobně jako k jiným doktorům se lidé uchylují k navštívení psychologa až tehdy, když je opravdu trápí „silné bolesti“. Avšak i v oblasti psychiky člověka je důležitá prevence. Přijít můžete s čímkoli, co Vás nebo Vaši rodinu aktuálně nejvíce trápí a zatěžuje Vaši mysl, stejně tak jako s touhou lépe se poznat, pracovat na posílení svého Já, sebehodnoty, sebeúcty či sebepojetí, pochopení emocí, chování. Důležitá je chuť hledat nové možnosti, nevyužité zdroje, pozitivní motivace ke změně.

Psychologické poradenství

Jedná-li se o poradenství, je psycholog v roli experta, který řekne klientovi svůj názor, doporučení a rady vhodné pro řešení dané situace. Na klientovi je pak rozhodnutí, zda se jimi bude řídit, nebo nebude. Poradenství je spíše krátkodobou záležitostí, postačí jedno či několik setkání.

Ceník a podmínky

Konzultaci je možné domluvit telefonicky na uvedeném telefonním čísle. V případě, že telefon nezvedám, nemohu se Vám právě věnovat, ozvu se, jak to bude možné. Není-li možné se dostavit na domluvený termín, je nutné konzultaci v předstihu zrušit, minimálně však 24 hodin předem. Konzultace může být zrušena telefonicky nebo smskou. Pokud tak klient neučiní, je třeba konzultaci uhradit v plné výši. Pokud budu muset zrušit konzultaci méně než 24 hod předem, vzniká klientovi nárok na konzultaci zdarma.

Nepracuji ve smluvních vztazích se zdravotními pojišťovnami. Poskytované služby hradí klient hotově.

Psychologické poradenství, psychoterapie

Individuální terapie50 minut / 800 Kč
Párová terapie90 minut / 1000 Kč
Konzultace výchovných, výukových obtíží50 minut / 800 Kč

Kontakt

PhDr. et Mgr. Karla Zradičková Šafránková IČO: 03456960 Tel.: +420 605 407 366 Komenského 835/13 288 02 Nymburk